the argumentative essay

Изграждане на гръмоотводни инсталации

Фирмата изгражда мълниезащитни инсталации от конвекционален и активен тип. Извършва необходимите замервания и на тяхна база се издава протокол от лицензирана лаборатория – гаранция за функционалноста на инсталацията.

За повече информация се свържете се с нас:

Мобилен M-tel: 0887 68 42 53